Dokumenty

Dotazník Plná moc Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti RD
Vyplňte jednoduchý dotazník, na jeho základě vás budeme kontaktovat. Plná moc je součástí žádosti o dotaci z programu NZÚ, abychom vás mohli zastupovat. Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti RD je nezbytná příloha k žádosti.