Doložení realizace

Doložení realizace podpořeného projektu se provádí na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, které vaši žádost spravuje.

Veškeré dokumenty doložíme za vás přes internetový systém programu, poštou nebo osobně na krajské pobočce pracoviště. Tyto dokumenty musí být doloženy do data, které je uvedeno v akceptačním dopise. V některých případech lze zažádat o prodloužení této lhůty ještě před jejím vypršením.

Jaké jsou potřeba doložit dokumenty: fond životního prostředí

  • Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“. U žádostí o dotaci podaných po realizaci projektu se předkládá zároveň se všemi dokumenty nutnými pro vyplacení.
  • Faktury za realizaci podporovaných opatření vystavené dodavatelem.
  • Potvrzení o úhradě
  • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatelem
  • Doklady, kterými lze jednoznačně prokázat dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti.

Po doložení těchto dokumentů provede Fond kontrolu jejich správnosti a úplnosti. V případě, že je vše v pořádku, můžete očekávat, že dojde k následnému vyplacení prostředků. Po vyplacení zpravidla do 30 dnů obdržíte formulář (potvrzení o vyplacení prostředku) v poště jsou veškeré instrukce jak formulář vyplnit, nezapomeňte podpis musí být úředně ověřen například na České poště.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás.

 

Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše zpráva
Váš e-mail (vyžadováno)
Telefon (vyžadováno)