Dotace na klíč

Dotační program Nová zelená úsporám je realizován Státním fondem Ministerstva životního prostředí. Je zaměřen na snižování energetické náročnosti rodinných domů a efektivnější využití zdrojů energie.

Požádat o ni mohou žadatelé, kteří mají zájem o:

  • zateplení rodinného domu
  • výstavbu domu s nízkou energetickou náročností
  • výměnou zdrojů tepla
  • instalaci solárních a FVP panelů, které využívají obnovitelnou energii

Cíl programu

Cílem programu je dosáhnout v případě zateplení minimálně 20% úspory měrné spotřeby tepla potřebného k vytápění. Dále je důležitý návrh izolantů s podmínkou ke splnění 90% doporučené hodnoty součinitele tepla dle ČSN 73 054-2:2011. V praxi lze dosáhnout této úspory zateplením stropu a fasády domu a také výměnou oken.

Výše dotace

Dotace je žadateli vyplacena po úspěšném dokončení realizace úsporných opatření. Výše dotace se vztahuje na m2 zateplené konstrukce a určuje se na základě energetického rozsudku, kterým je určena podoblast podpory, která určuje měrnou výši dotace. O dotaci je možné požádat rovněž na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku a zajištění odborného technického dozoru. Její výše je 15% z dotace, maximálně však 25 000 Kč.

Abyste dotaci získali, nechte si od nás zpracovat:

  • projektovou dokumentaci domu
  • energetický posudek
  • dokumenty prokazující realizaci
  • zprávu odborného technického dozoru
Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše zpráva
Váš e-mail (vyžadováno)
Telefon (vyžadováno)