Energetický posudek

Energetický posudek je písemná zpráva, která obsahuje informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů, které byly určeny zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Energetický posudek musí splnit podmínky zákona č. 406 / 2000 Sb.

Energetický posudek musí obsahovat:

 • titulní list
 • účel zpracování podle § 9a zákona
 • identifikační údaje
 • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
 • evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie

Kdo má povinnost nechat si zpracovat energetický posudekenergetický posudek

Energetický posudek se zaměřuje jedním směrem podle toho, jaké zvolené kritérium se uplatní pro výsledné hodnocení. Zpracování energetického posudku vzniká vlastníku budovy jako povinné krom jiného pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při větší změně dokončené budovy, má-li objekt instalovaný výkon zdroje energie vyšší než 200 kW,
 • posouzení proveditelnosti projektů v rámci jakéhokoliv programu, kde jde o finanční podporu na snížení energetické náročnosti vyplácenou z veřejných prostředků ( dotační program Nová zelená úsporám).

Ke zpracování posudku jsou potřeba tyto podklady:

 • projektová dokumentace
 • podklady o systémech TZB (technické zařízení budov)
 • údaje o spotřebách energie
 • v případě nejasností je nezbytná prohlídka daného objektu ( jinak vycházíme z projektové dokumentace a telefonní konzultace )
Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše zpráva
Váš e-mail (vyžadováno)
Telefon (vyžadováno)