Každý zákazník, který si u nás do konce března objedná vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám, získá zdarma vyřízení kotlíkové dotace.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou dotační program, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Majitelé rodinných domků si v něm mohou zažádat o finanční příspěvek na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva za nový plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to

s následující hranicí:

  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací

plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč

  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován

kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.

  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem

realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu,

nejvýše však 120 tis. Kč.

V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek

programu NZÚ.

  • Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v

prioritní obci

Cílem tohoto programu je snížit emise znečišťujících látek, které se dostávají do vzduchu prostřednictvím těchto starých kotlů.

Zákazník, který se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus až ve výši 20 000 Kč. Díky tomu ušetříte náklady na naši práci ve výši 20 000 Kč a uhradí pouze částku 5 000 Kč za OBĚ ŽÁDOSTI.

Dotaci Vám vyřídíme ZDARMA v případě, že si u nás objednáte vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč.


V případě, že máte zájem pouze o kotlíkovou dotaci, je cena za kompletní vyřízení žádosti o „Kotlíkovou dotaci“ 5000 Kč.