Odborný stavební dozor

V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory zateplení rodinných domů je při dokládání realizace povinnost žadatele předložit Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru.

Kdo může vykonávat odborný stavební dozor

Odborný technický dozor je oprávněna vykonávat osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního či architektonického směru nebo se středním vzděláním stavebního směru.

Závěrečná zpráva pak musí obsahovat minimálně informace o tom, že:

  • dozor má dostatečnou kvalifikaci vyžadovanou Programem (v případě autorizované osoby se předloží kopie autorizace)
  • dílo bylo provedeno dle schváleného odborného posudku (projektové dokumentace)
  • při realizaci byly dodrženy stanovené předpisy stavební dozora technologické postupy

Podpora této činnosti je také uznatelným nákladem stejně jako vytvoření projektové dokumentace a energetického hodnocení a tento soubor je celkově dotován 50% z vystavených faktur a ne více než 25.000 Kč. V případě zájmu se o tuto podporu žádá současně s podáváním žádosti v oblasti podpory A. Dodatečné přiznání této podpory není možné.

Máte-li zájem o zajištění odborného stavebního dozoru, kontaktujte nás.

 

Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše zpráva
Váš e-mail (vyžadováno)
Telefon (vyžadováno)