Postup spolupráce

Jak vypadá spolupráce při vyřizování dotace

1. Zjistěte, zda má smysl žádat o dotaci a kolik vás to bude stát

 1. Jako první krok je třeba zajistit fotografie rodinného domu ze všech stran a vyplnit dotazník. Dále nám musíte popsat svými slovy rozsah rekonstrukce, kterou byste chtěli provést. Pokud existuje nějaká stávající dokumentace, stačí ji nafotit digitálním fotoaparátem a poslat jí do přílohy.
 2. Pokud nevlastníte digitální fotoaparát a nepracujete s osobním počítačem a nemáte ani e-mail, je možno zajistit návštěvu našeho technika. Tato návštěva je zpoplatněna částkou 1000 Kč. Platba se provádí na místě po vystavení faktury a příjmového dokladu. detailní zaměření domu
 3. Následuje nezávazný výpočet výše možné dotace a kalkulace nákladů na rekonstrukci.
 4. Do tří dnů vás technik znovu kontaktuje, pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, zpracujeme vám podklady pro získání dotace.

2. Další postup při spolupráci s námi

 1. Po podpisu smlouvy si s vámi domluví schůzku projektant, který vše zaměří a zakreslí. Je velmi důležité detailní zaměření domu. Rovněž si od vás vyžádá informace o tom, z čeho je dům postaven, jaká je skladba podlahy a střechy, stěn , výplní otvorů . Velice důležité jsou také údaje o aktuálním typu a množství tepelné izolace a stáří a typu oken. Zaměřují se rovněž vnitřní prostory a jejich dispozice. Po zaměření vám bude vystavena faktura za detailní zaměření domu.
 2. Projekt je důležitou součástí žádosti o dotace. Po vyhotovení projektu od nás obdržíte fakturu za vypracování projektové dokumentace.
 3. Hotovou žádost obdržíte v kopii. Administrace vaší žádosti trvá na Státním fondu životního prostředí zhruba 1- 2 měsíce. Po vystavení posudku od nás obdržíte fakturu za energetický posudek.
 4. Již v době podání žádosti je možné začít realizovat navržená opatření.
 5. Dotaci je možno čerpat i zpětně a to dle data faktury (resp. data uskutečnitelného zdanitelného plnění) které nesmí být starší než 24 měsíců.

3. Schválení žádostiprojekt domu

 1. Jakmile je vaše žádost Fondem životního prostředí schválena, obdržíte akceptační dopis, který obsahuje potvrzení výše dotace, o kterou žádáme. Po obdržení tohoto dopisu vám zašleme fakturu za vyřízení dotace.
 2. Po schválení žádosti máte 18 měsíců na realizaci navržených opatření. V průběhu celé doby vám můžeme poskytnout konzultace týkající se jak stavebních prací, tak postupu při čerpání dotace.
 3. Dobu na doložení lze prodloužit po dohodě s fondem životního prostředí.

4. Vyplacení dotace

Vyplacení financí z programu Nová zelená úsporám lze provést až po dokončení všech opatření a jejich uhrazení. Vždy je nezbytné doložit doklady o zaplacení všech realizovaných opatření. Dotace se po doložení všech dokladů vyplácí jednorázově. Jakmile doložíte podklady, doplníme registrační formulář a požádáme o vyplacení dotace ze Státního fondu Ministerstva životního prostředí. Po vytvoření všech dokumentu nutných pro doložení realizace vč. závěrečné zprávy technického dozoru vám bude vystavena faktura finální za doložení realizace a celý soubor dokumentu pošleme na kontrolu na Státní fond Ministerstva životního prostředí.

5. Servis v rámci celé akce

V rámci celé akce máte zaručený servis dotazu, nejasností, případně námětu na zlepšení naši práce. Pokud se stane, že ze Státního fondu Ministerstva životního prostředí přijdou jakékoliv dotazy, případně výzvy k odstranění nedostatků. Tyto dopisy řešíme okamžitě a bezodkladně sjednáváme nápravu, aby nebylo nijak zdržováno vyplacení dotace.

Naší prioritou je vyplacení dotace na Váš účet, to znamená dotáhnout celý projekt do konce.