Vyřízení Dotace zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám je program realizovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřuje se na snižování energetické náročnosti rodinných domů a efektivnější využití zdrojů energie. III. Kolo výzvy běží od 22.10.2015 do 21.12. 2021. Žadatelům pomáhá s

  • zateplením rodinných domů
  • výstavbou domů s nízkou energetickou náročností
  • výměnou zdrojů tepla
  • instalací zdrojů tepla využívajících obnovitelnou energii – solární a FVP panely

Pravidla programu

V případě zateplení je základním kritériem dosažení minimálně 20% úspory měrné potřeby tepla na vytápění, zároveň návrh izolantů s podmínkou splnění 90% doporučené hodnoty součinitele tepla dle ČSN 73 054-2:2011. V praxi to lze vyřešit výměnou oken a zateplením stropu, zateplením fasády domu.

zelená úsporám

Jaká je výše dotace

Dotace se vyplácí po dokončení realizace. Výše dotace se vztahuje na m2 zateplené konstrukce a stanovuje se na základě energetického posudku, kterým je stanovena podoblast podpory. Ta určuje měrnou výši dotace. Celková výše se stanovuje na základě uznatelné plochy v rámci dotace a jejím přenásobením měrnou výší dotace. Dotaci lze získat také na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku i zajištění odborného technického dozoru. Tato dotace činí 15% z dotace, až do výše 25 000 Kč.

Veškeré podklady pro obdržení dotace vám zpracujeme:

  • projektovou dokumentaci domu
  • energetický posudek
  • dokumenty prokazující realizaci
  • zprávu odborného technického dozoru

V případě zájmu o vyřízení dotace Nová zelená úsporám nás kontaktujte. Zodpovíme vám všechny případné dotazy.

Vaše jméno (vyžadováno)
Vaše zpráva
Váš e-mail (vyžadováno)
Telefon (vyžadováno)